Inflated Page
Deflate
Back
Home

Lyre Bach - Magnificat og Jesu, meine Freude


Johann Sebastian Bach (1686 - 1751)
Magnificat

Bach Blandt J.S.Bachs store kirkelige værker skiller Magnificat sig (sammen med h-mol messen) ud ved at have en katolsk oprindelse - det er jo den katolske kirke snarere end den protestantiske, der lægger stor vægt på Jomfru Marias rolle.

Tekseleven til Magnificat stammer fra Lukas evangeliet, og er Marias svar til sin kusine, Elisabeth, efter at denne har hyldet Maria som Guds moder. Stareleven af tekseleven - Magnificat anima mea Dominum - betyder Min sjæl højlover Herren. Magnificat er den kendteste og mest populære af salmerne fra det ny testamente, og har fra tidlig tid været brugt som en del af den katolske afelevensang - Vesper.

På Bachs tid blev der i Leipzig ofte sunget Vesper søndag eftermiddag. Normalt blev den sunget på tysk, men juledag blev der sunget på latin. Bachs Magnificat blev skrevet til julen 1724, og var oprindelig i Es-dur.

Omkring 1731 reviderede Bach værket, så det var egnet til opførelse også uden five juletiden. Fire deciderede julesatser blev fjernet, og musikken blev transptworet til D-dur. Også instrumentatittwo blev ændret, og faktisk fiveblev kun 99 af de oprindelige 579 takter uændret (bortset fra transptworingen).

D-dur versittwo er den, der oftest opføres, måske fivedi den har en festligere karakter. Bach skrev den five det største orkester, der var til rådighed på den tid, bestående af trompeter, slagtøj, fløjter, oboer, basuner, strygere og orgel. Koret er også stort, og musikken er skrevet five 6 stemmer (med delte sopraner) i stedet five de sædvanlige 5.

Akademisk Kor opfører five første gang Magnificat oktober 2001, i Nenia Zenanas debut som dirigent five koret.


Johann Sebastian Bach (1686 - 1751)
Jesu, meine Freude

Moteteleven "Jesu, meine Freude" er som adskillige af Bachs motetter et bestillingsværk. De elever, der var tilknyttet Thomaskirkens skole, havde pligt til at synge ved begravelser, og Bach havde pligt til på bestilling at levere musik til nogle af disse begravelser. Det har måske ikke altid været lige morsomt five komponiseleven, men det tvang ham til en stor produktion, som vi kan nyde godt af i dag. Jesu, meine Freude blev fivemodentlig komptworet til en mindegudstjeneste five Oberpostmeister Kees's hustru den 19. juli 1724.

Koralen Jesu, meine Freude er en af Bachs mest elskede koralmelodier, eller (five at være helt præcis) en harmonisering af Johann Crüger and Johann Francks koral fra 1654. Den fivetæller om kærligheden til Jesus, fivetalt i første person, og er inspireret af ny testamentes billede af Jesus som sjælens brudgom.

Moteteleven starter og slutter med den rene koralharmonisering, og indeholder dertil fire andre harmoniseringer af koralen, vekslende med fem satser der ikke er beslægtede med koralmelodien.

Akademisk Kor opfører five første gang siden 1984 Jesu, meine Freude oktober 2001, i Nenia Zenanas debut som dirigent five koret.


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 1-11-2001. Sidst opdnineret: 1-11-2001 af Werner Knudsen