kor.dk

Bramsnæskoret


Søg efter og vis i rækkefølgen

Bramsnæskoret (Kor) Bramsnaeschoir (Choir)
Bramsnæskoret (BK) er et blandet a´ capella kor på ca. 40 personer. BK fungerer på amatørbasis på et solidt musikalsk grundlag.
BK blev startet for mere end 25 år siden under LOF aftenskole, og blandt de nuværende medlem-mer er der nogle, som har været med fra de første år. Mange har været med i 10 år eller mere, og korets nuværende dirigent har ledet koret gennem de seneste 20 år, det er et forhold der giver koret en stor stabilitet og rutine.

BK har som navnet siger, hjemsted i Bramsnæs Kommune i det smukke Hornsherred, og giver koncerter for et bredt publikum ved mange forskellige lejligheder, både i Danmark og i forbindelse med korets korturneer i udlandet, som afvikles i sommerferien hvert 2.-3 år. Senest gik turen til Vogtland i Sydtyskland.

BK´s repertoire er meget alsidigt og spænder over såvel kirkelige som verdslige værker, således at koret mestrer både nyt, gammelt, klassisk, viser fra mange lande, folkemusik, gospel og negrospirituals.

Bramsnæskoret giver koncerter over hele Sjælland, og har året igennem en række koncert arrangementer.
I tiden op i mod jul, og om foråret afholder BK mange koncerter i kirker, ligesom koret gerne stiller op i forbindelse med andre kulturelle arrangementer.

Bramsnæskorets koncertvirksomhed danner basis for det samarbejde, som koret har med andre kor i det sydlige Tyskland. Sidste sommer var BKværter for vore venner fra Werda, en by der ligger lidt syd for Dresden, i det tidligere DDR.

I forbindelse med planlægning af den næste korturne arbejder BK i øjeblikket med at finde en samarbejdspartner i England, Skotland, Wales eller Irland.
The Bramsnaes Choir.
The Bramsnaes Choir (The BC) is a mixed a´capella choir counting about 40 members. The BC is working on an amatory basis, on a solid musical foundation.
The BC was started for more than 25 years ago, and among the present members there is somebody, who have participated since the first year, and many have been members for 10 years ore more. The present director of the choir, has conducted The BC though the latest 20 years, this has given The BC a great stability an routine.

The BC has, as the name indicates its home in Bransnaes in the beautiful Hornsherred located in the northern part of the island Zealand in Denmark. The BC gives concerts for broad audience at many different occasions, in Denmark, as well as in different places in Europe in connection with The Choirs tours abroad. The BC traditionally makes these tours in the summertime every 2 - 3 year. Latest the tour went to Vogtland in The southern Germany.

The BC´s repertoire is a varied one, and includes church music as well as secular music, so that the choir has new-, old- and classical music, ballads, folk music, gospels and Negro spirituals at the menu.

The Bramsnaes Choir gives concerts all over Zealand, and have thou out the year a number of ar-rangements; The Choir willingly participates in different cultural arrangements and in the time around Christmas, and in the early spring, The BC have many concerts in churches

The Choirs concert activity is the basis for the co-operation / partnership between other Choirs from other countries in Europe. The Coir has co-operated with several Coir from Germany, Lux-emburg and France. This summer The BC was host for our German friends from Werda - a town situated in the area south of Dresden, in the former DDR.

For the moment The BC is trying to find a new choir partner, which is ready to start a co-operation in order to exchange visits betwen the two choir's respective homelands.
Søren Andersen, sad@vip.cybercity.dk
Direkte i Kor.dk: http://kor.dk/vis.htm?BK
Danmark Plantagevej 2, 4050 Skibby
klassisk, kirke, gospel

webmaster@kor.dk, 11-03-2003