kor.dk

Haubro Sangkor


Søg efter og vis i rækkefølgen

Haubro Sangkor (Kor) (Choir)
I rigtig mange år har der eksisteret et sangkor i Haubro. Et par af de nuværende kormedlemmer har i 50´erne sunget med i det daværende kor, som var meget vel renommeret. Dette kor fortsatte til midten af 1970´erne. Der er jo helt naturligt et godt miljø for sang og musik på Himmerlands Ungdomsskole, og derfor startede en lærer herfra omkring 1990 et nyt kor, som hurtigt blev en succes. Derefter kom sangkoret ind under Egnshøjskolen i Haubro, og i de senere år har koret været tilknyttet Haubro kirke uden dog at være et decideret kirkekor.

Nu har koret etableret sig som et selvstændigt kor under aftenskoleloven med Ulla Poulsen, Ertebølle som leder. Himmerlands Ungdomsskole har gennem alle årene lagt lokale til - hvilket også er tilfældet denne vinter.
I sidste sæson bestod koret af 34 medlemmer, der kom fra Haubro, Aars, Farsø, Strandby, Overlade, Løgstør og en enkelt fra Nibe.
Det sociale miljø i koret stortrives, og koret er dermed et af de områder, hvor der allerede er etableret et rigtig godt samarbejde i den nye Vesthimmerlands Kommune.
Der lægges vægt på glæden ved at synge - synge nemme og lette sange/salmer, men også at lære lidt sværere musikstykker at kende. Dvs. der arbejdes med et bredt repertoire - som regel 4-stemmige satser, og koret vil meget gerne vise dets kunnen ved forskellige arrangementer.

Den nye bestyrelse og leder ønsker nye såvel som tidligere kormedlemmer meget velkomne
Jonna Michelsen, Jonna.Michelsen@skolekom.dk
Direkte i Kor.dk: http://kor.dk/vis.htm?Haubro
Danmark Haubro, 9600 Års
rytmisk, kirke, gospel

webmaster@kor.dk, 11-03-2003