kor.dk

Roskilde Koret


Søg efter og vis i rækkefølgen

Roskilde Koret (Kor) (Choir)
Roskildekoret

er et amatørkor på ca. 45 medlemmer under Folkeligt oplysningsforbund. Koret mødes hver tirsdag aften året rundt for at dyrke den fælles interesse - korsang. Roskildekoret opstod i 1979 som resultatet af en sammenlægning af to allerede eksisterende kor, nemlig Roskilde Kammerkor og Risøkoret, der da havde eksisteret i henholdsvis 25 og 15 år. Roskildekoret har gennem årene opført flere af korlitteraturens storværker, men det er gennem opførelser af mindre kendt/ukendt kormusik Roskildekoret har slået sit navn fast. Således var det Roskildekoret, som i 1984 for EMI for første gang indspillede kormusik af Rued Langgaard, musik, som andre kor senere har taget på deres repertoire. I Roskildekorets repertoire er klassisk kirkemusik altdominerende. Således skal i den kommende sæson arbejde med bl.a. Weyses julekantate, julesalmer, Vivaldis Gloria og J.S. Bach's kantate nr. 4 "Christ lag in Todes Banden". Hvis tid og lejlighed byder sig synger koret dog også mere verdsligt prægede ting.

Dirigent: Kåre Nielsen

Formand: Margit Dörffer.
Helen Thorboe, thorboe@post.tele.dk
Direkte i Kor.dk: http://kor.dk/vis.htm?Roskilde
Danmark Isafjordvej 32, 4000 Roskilde
klassisk, kirke, cd
Roskilde Koret har også udgivet flere LP'er og CD'er

webmaster@kor.dk, 11-03-2003