kor.dk

Dania Koret - Tidligere medlemmer af Danmarks Radios Pigekor


Søg efter og vis i rækkefølgen

Dania Koret - Tidligere medlemmer af Danmarks Radios Pigekor (Kor) (Choir)
Dania Korets 35-40 medlemmer har den fælles baggrund, at de er vokset op med Danmarks Radios Pigekor og den musikalske opdragelse og de store kunstneriske ambitioner, som korets daværende dirigent Tage Mortensen gav dem.

Lektor Kirsten Milthers har siden sommeren 2001 været dirigent for Dania Koret.

Dania Korets repertoire er præget af stor veneration for den danske sang i en bred vifte af gamle og nye kompositioner ligesom også den kirkelige musik - salmer, motetter og større kirkelige værker - samt den moderne kompositionsmusik er en naturlig del af repertoiret. I dette indgår desuden den rytmiske musik - repræsenteret bl.a. af musical og jazz.
Charlotte Hohenhaus, kontakt@dania-koret.dk
Direkte i Kor.dk: http://kor.dk/vis.htm?dania
Danmark
klassisk, rytmisk, kirke, kirke

webmaster@kor.dk, 11-03-2003