kor.dk

Det Grafiske Kor


Søg efter og vis i rækkefølgen

Det Grafiske Kor (Kor) Graphic Choir Copenhagen (Choir)
Vi er et mandskor der øver hver mandag kl. 19.30-21.30 i krypten
under Gethsemane Kirke, Dannebrogsgade 53 (sidegade til Istedgade).
Nye medlemmer kan søge optagelse hos formanden eller en anden fra bestyrelsen.
Vi har også plads til folk uden for branchen.
Koret er medlem af Dansk Sangerforbund og DASOM
Michael Stark, dgk@email.dk
Direkte i Kor.dk: http://kor.dk/vis.htm?dgk
Danmark København
klassisk, rytmisk, kirke, oratorie, cd, gospel
Koret startede i 1846 og er Nordens ældste fagkor.
Repertoiret består hovedsagligt af dansk og nordisk musik.

webmaster@kor.dk, 11-03-2003