kor.dk

Q-Notes


Søg efter og vis i rækkefølgen

Q-Notes (Kor) (Choir)
Vokalgruppen Q-Notes er et blandet kor, som består af ca. 30-35 amatørsangere fra Svendborg-området, som har interessen og glæden ved den rytmiske kormusik som samlingspunkt.
Vi øver hver tirsdag fra 19.00-21.30 i Frøavlen ved Svendborg havn.

Korleder: Mie Thomsen

Kontakt: Mie.thomsen1@skolekom
Tlf.: 3510 5825

Peter Bergmann, peterb@image.dk
Direkte i Kor.dk: http://kor.dk/vis.htm?qnotes
Danmark Svendborg
rytmisk

webmaster@kor.dk, 11-03-2003