kor.dk

Syddansk Universitets Kammerkor


Søg efter og vis i rækkefølgen

Syddansk Universitets Kammerkor (Kor) The University of Southern Denmark Chamber Choir (Choir)
Syddansk Universitets Kammerkor består af 20-24 medlemmer og løser bestillingsopgaver ved kongresser, receptioner, dimissioner, stævner og møder.
Desuden synger koret i kirker, foreninger og ved selvstændige koncerter.

Repertoiret er stort og alsidigt i en sådan grad, at det sætter os i stand til at skræddersy programmerne, så de passer til ethvert koncertbehov:

* et almindeligt koncertprogram kan bestå af afdelinger med nordisk musik, klassiske madrigaler og moderne satser
* et kortere – program f. eks. til brug ved kongresser – kan rumme en serie smukke lysbilleder fra Fyn, ledsaget af ord og toner af H.C. Andersen og Carl Nielsen
* et kirkekoncertprogram kan f. eks. bestå af klassiske motetter, romantiske korværker og moderne kirkemusik
* et julekoncertprogram kan bestå af gamle engelske carols og nyere satser i samme stil
* en folkelig sangaften kan bestå af årstidsbestemte sange, som publikum kan synge med på
* et regulært underholdningsprogram kan rumme folkeviser fra Europa, USA og Latinamerika. Men korets speciale er dansk kormusik og nordisk korlyrik
Honoraret for et arrangement afhænger af opgavens art, omfang, tid og sted.

Booking af koret kan ske ved at sende en email til korets dirigent Saul Zaks.
The University of Southern Denmark Chamber Choir consists of 20-24 singers and can be booked to perform at congresses, receptions, graduations, competitions and meetings.
The choir also sings at official University events like receptions, graduations, and the annual banquet.
In addition, the choir sings in churches, associations and at independent concerts.

The repertoire is large and versatile which make us able to make custom programs fit for every concert requirement:

* a normal concert could consist of sections with nordic music, classic madrigals and modern pieces
* a shorter program, for instance to use use at congresses - could contain a beautifull slide-show with pictures from Fionia (Fynen), accompanied by words and music by H.C. Andersen and Carl Nielsen
* a church concert program could for instance consist of classic motets, romantic choir works and modern church music.
* a christmas concert program could consist of old english carols and later pieces in the same genre
* a folksier song afternoon could consist of seasonal songs, so the audience can sing along
* a regular entertainment program could contain folksongs from all over the world. but the choirs speciality is danish choirmusic and nordic choir lyrics.

The fee for an arrangement depends on the type, extent, time and place of the specific task.

To book the choir please feel free to contact Saul Zaks.
Saul Zaks, zaks@koret.sdu.dk
Direkte i Kor.dk: http://kor.dk/vis.htm?zaks@kor
Danmark Region Syddanmark - Odense
klassisk, rytmisk, kirke Blandet universitets kammerkor

webmaster@kor.dk, 11-03-2003