Hvem kaldte på erantis > Musik og tekst > Juli > Den blinde fra Tarsus
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den blinde fra Tarsus

Musikken:

Klaverakkompagnement af alle vers.

Afspil
[Download]


Teksten:

1. Saulus, du fulgte den smalleste vej,
lovkyndig, ung farisæer.  
Jagtede alle, der spottede Gud,
tilbad en gal nazaræer!
  Kampen for loven mod løgneren Jesus
  endte på vej til Damaskus.

2. Blindt så du, Saulus, den frafaldnes fejl,
mødte du aldrig din egen?
Glemte du ikke, at kærlighed kan
kræve, man går over stregen?
  Kampen for loven mod skøgernes Jesus
  endte på vej til Damaskus.

3. Veje kan sno sig igen og igen,
dine blev vejen til Kristus.
Endte i: Hvorfor forfølger du mig?
Følg mig, du blinde fra Tarsus!
  Kampen for loven mod korset og Jesus
  vendte på vej til Damaskus.

4. Saulus, du famlede rystet og blind,
hjulpet og støttet af venner:
Jesus, du ved, jeg har slået ihjel,
er det nu mig, som du sender?
  Kampen for nåden og troen på Kristus
  vandt du på vej til Damaskus.

5. Paulus, Guds tjener, apostlen på vej
ud over grænser og have.
Ordet er enkelt: Når Gud bruger mig,
så er Guds frelse en gave.
  Kampen for troen og nåden i Kristus
  udbredes langt fra Damaskus.

ApG 9, 1-19
Tekst: Niels Johansen 2010
Melodi: Werner Knudsen 2009

 

 
 
Hvem kaldte på erantis