Gladsaxe Kammerkor


Kontakt
Du kan kontakte os på vores nye hjemmeside www.gladkor.dk
Eller ved at sende en e-mail til gladkor@hotmail.com

Vores faste øveaften er mandag 19.30 til 22.00 i lokaler i Bagsværd Kirke, Taxvej 16 (tæt ved Bagsværd Station).