Niels Johansen

     
Niels JohansenPræst og forfatter.

Roman og noveller for voksne. Salmer. Kirkespil. Børnebøger. Filmene: ”Med Mette i kirke”; ”Klokken”; ”Hej Peter”.

Seneste udgivelser: Digtsamlingen ”Hjerte i fremkalder” og fortællingerne ”Og englen sang”, begge på (Poul Kristensens forlag).

Holder også meget af at holde foredrag og fortælle. (Se under Johansen på www.Sogneaften.dk)


Lidt om salmerne og sangene på disse sider

Alle mine salmer og sange kan synges på traditionelle salmemelodier, men det har været en meget stor glæde for mig at få nye smukke og sangbare melodier! Og dermed – næsten helt nye vers! - med Werners melodier.


     
Kontaktoplysninger

Niels Johansen, Nordskrænten 19, 2980 Kokkedal. Tlf. 44 94 95 55, e-mail johansen.niels@mail.tele.dk
Werner Knudsen, Tulipanvej 5, 2600 Glostrup. Tlf. 43 42 04 08, e-mail wkn@kor.dk

Al musik og tekst på disse sider er Koda-registreret af Niels Johansen og Werner Knudsen og må anvendes under de af Koda foreskrevne regler.